Zot van fietsen en de natuur!

Een vast bedrag, per aantal km, per hele etappe of voor de volle 3360km Tour?


U kunt uw bijdrage voor de Tour4Nature van Léon overmaken op 


Triodos bankrekening NL71TRIO0390941158 t.n.v. Stichting Cycling4CE o.v.v. Tour4Nature 2015. 


Of u kunt zelf een bedrag overmaken met Paypal naar: info@wielerkoorts.nl (bij 'vrienden of familie' optie geen transactiekosten)

Indien uw bijdrage anoniem moet blijven, geeft u dat dan graag even aan bij uw transactie! 

Namens Léon, WNF, Natuurmonumenten en Stichting Cycling4CE enorm bedankt!

Mocht u geen vast bedrag, maar een bedrag per gereden kilometer, per berg, per hoogtemeter, per gedronken bidon, per etappe of andere prestatieafspraak willen toezeggen, dan kan dat door onderstaande formulier in te vullen. We komen hier dan bij u op terug.


De opbrengst van de Tour4Nature van Léon gaat volledig naar onderstaande drie goede doelen:


Wereldnatuurfonds (WNF): (50% van de netto opbrengst, m.a.w. van iedere gedoneerde kilometer gaat er 500 meter naar het WNF)

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

Vereniging Natuurmonumenten (25% van de netto opbrengst, dus 250 meter per gedoneerde kilometer)

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.

Cycling4CE Foundation (25% van de netto opbrengst, dus 250 meter per gedoneerde kilometer)

De stichting Cycling4CE (Cycling FORCE) streeft naar een wielerbeleving die in harmonie staat met de natuur, mens, dier en landschap. Educatie, cultuur en economisch omdenken zijn de dragers die de cyclisten op aarde mobiliseren om te beleven wat de natuurlijke rijkdommen bieden. 

Cycling4CE